Disclaimer en Privacy Statement van Stichting Hart-Save Son en Breugel

Deze website wordt onderhouden door Stichting Hart-Save Son en Breugel, Son en Breugel (hierna te noemen 'Stichting Hart-Save').

Auteursrechten / Intellectuele eigendom

Alle afbeeldingen van producten en overige materialen op de site zijn eigendom van Alletha en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins opgeslagen, anders dan noodzakelijk om de pagina on-line te kunnen bekijken. Wel is het toegestaan Alletha webpagina's af te drukken voor persoonlijk gebruik.

Linken naar de website van de Stichting Hart-Save

Indien u een link wenst aan te leggen naar deze site, gelieve dit altijd naar de homepage van de website van de Stichting Hart-Save te doen.

Juistheid van gegevens

Hoewel met de grootst mogelijke zorg samengesteld kan de informatie welke gepubliceert is op deze website of onderdelen daarvan onjuistheden bevatten. In een dergelijk geval verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

 

De Stichting Hart-Save is niet aansprakelijk voor websites waarnaar gelinkt wordt vanaf www.hart-save.nl.

AED kaart en lokatietabel

Wij willen alle bezoekers die gebruik wil maken van de gegevens welke op onze website vermeld staan, waaronder de Google Map met daarin de bekende lokaties van AED's in de Gemeente Son en Breugel, regelmatig zelf te toetsen.

 

AED's kunnen namelijk buiten gebruik worden gesteld zonder dat wij daarvan op de hoogte zijn.

 

Bovendien kan de beschikbaarheid van AED's afwijken met de werkelijkheid.

 

De bereikbaarheid van de AED's is ondermeer afhankelijk van openingstijden en vakanties. Vergewis u er altijd van dat U er in geval van nood wellicht niet bij de AED kunt komen die u op het oog had.

 

De Stichting Hart-Save wijst nadrukkelijk iedere aansprakelijkheid van de hand over de juistheid van onze AED kaart en lokatietabel.

Privacy

De Stichting Hart-Save respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze site. Hierna wordt beschreven hoe de Stichting Hart-Save gegevens verzamelt en hoe die gegevens worden gebruikt. 

A. Persoonsgegevens

De Stichting Hart-Save verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een bestelformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker de Stichting Hart-Save toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken voor marktonderzoek en statistische doeleinden.

Daarnaast gaat De Stichting Hart-Save er van uit dat een bezoeker geen bezwaar maakt tegen het ontvangen van informatie over actuele ontwikkelingen van de Stichting Hart-Save of haar doelonderwerpen, tenzij het daarvoor bestemde 'Ik wil geen post ontvangen' vakje onderaan de formulieren is aangevinkt.

De Stichting Hart-Save verzekert elke bezoeker met de grootste zorgvuldigheid om te gaan met persoonlijke gegevens conform de geldende wettelijke bepalingen. De Stichting Hart-Save zal deze gegevens niet verstrekken aan derden.

Indien u informatie wilt over uw persoonsgegevens kunt u zich schriftelijk wenden tot: De Stichting Hart-Save t.a.v. de coördinator privacy zaken. 

B. Automatisch vergaarde niet-persoonlijke identificatie-informatie.

In sommige gevallen zal de Stichting Hart-Save gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals de browser versie, het computer bestuurssysteem dat een bezoeker gebruikt, IP-adressen toegewezen door providers, etc. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Tijdens een bezoek aan de site kunnen zogenaamde 'cookies' op uw systeem worden geplaatst, tenzij de door u ingestelde browserinstellingen dit voorkomen. Raadpleeg de Help-functie van uw Internet browser voor verdere details.