Plan de Stichting Hart-Save Son en Breugel
Achtergrond

In Nederland krijgen jaarlijks ruim 15.000 patiënten te maken met een plotselinge "hartstilstand." Ieder half uur valt er ergens een slachtoffer en het kan overal gebeuren. In bijna 50 % van de gevallen wordt deze stilstand veroorzaakt door een chaotisch hartritme, Ventrikel Fibrilleren (VF) genoemd. Dit hartritme kan hersteld worden door het toedienen van een zogenaamde stroomstoot; defibrillatie. Hoe sneller de defibrillatie toegediend wordt, hoe groter de kans op overleving. Na 5 minuten daalt de overlevingskans steeds met 10 % per minuut. Snelle actie is dus een must. De praktijk wijst helaas uit dat de ambulance er veelal niet binnen de cruciale 15 minuten is.

Organisaties als de Nederlandse Hartstichting, de Nederlandse Reanimatie Raad en de Europese Reanimatie Raad, onderschrijven de noodzaak dat het defibrilleren en het reanimeren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Uit de praktijk blijkt namelijk dat de meeste levens gered worden door een combinatie van correcte reanimatie en snelle toediening van defibrillatie. In slechts de helft van de gevallen is defibrillatie niet nodig en dient er alleen gereanimeerd te worden.

Algemeen

Wie een hartstilstand heeft meegemaakt of nabij betrokken is geweest weet uit deze ervaring dat communicatie en timing cruciaal zijn om het leven van de patiënt te behouden. Een hartstilstand hoeft namelijk niet per definitie te betekenen dat het leven van de patiënt op dat moment eindigt. Tussen de tijd dat een hartstilstand optreedt en de professionele hulpverlening ter plaatse is kan er al veel gedaan worden door omstanders.

Het probleem is dat deze omstanders vaak niet weten wat er gedaan kan worden, door wie en met welke middelen. Een eenvoudige oplossing voor dit probleem is communicatie en voorlichting.

De Stichting Hart-Save Son en Breugel heeft voor ogen om binnen de grenzen van de Gemeente Son en Breugel haar bewoners zo volledig mogelijk te informeren, zodat in geval van een hartstilstand de overlevingskansen van de patiënt zo groot mogelijk worden.

Dit betekent dat men in Son en Breugel mensen met een plotselinge hartstilstand effectiever kan helpen, door het tijdig toepassen van reanimatie, het snel inzetten van AED apparatuur en door snelle inschakeling en juiste informatieverstrekking aan het ambulanceteam.

Doelstelling

De Stichting Hart-Save Son en Breugel streeft er naar om binnen 24 maanden (vanaf 01-07-2007) de Gemeente Son en Breugel “hart save” maken en daarmee de overlevingskans bij patiënten welke getroffen worden door een hartstilstand te vergroten.

Hoe te bereiken

Wij willen dit bereiken door de volgende stappen te ondernemen:

 

Een betere dekking van beschikbare AED apparatuur, bij voorkeur 24 uur per dag.

 

Een uitgebreide voorlichting aan de inwoners van Son en Breugel betreffende:

  • de locaties en beschikbaarheid van AED’s
  • de kosten en locaties voor het volgen van een reanimatieopleiding
  • de personen die mogen reanimeren inzichtelijk maken en (indien toestemming gegeven) publiceren op ondermeer de website
  • waar men een AED voor particulier of zakelijk gebruik kan aanschaffen

 

Een nauwere samenwerking tussen:

  • professionele hulpverleners
  • lokale overheden
  • trainingsinstituten
  • beschikbare en betaalbare middelen
Uw steun

Uw steun is cruciaal om onze doelstelling te bereiken. Daarom vragen wij u een donatie te doen aan onze stichting. Om op korte termijn AED locatie-onderzoeken uit te voeren en de eerste communicatie activiteiten te ontplooien (website en folders) is een budget nodig van € 10.000,00.

Meer informatie

Neem hier contact met ons op.